Secí stroje z produkce SMS CZ jsou určeny především pro moderní pěstevní technologie a umožňují kvalitní zakládání porostů všech zemědělských plodin v podmínkách úsporné agrotechniky.

Kombinovaný secí stroj SK x S1 Master

je universální secí stroj pro zakládání porostů všech druhů obilovin, luskovin, olejnin a jetelovin a to ve všech půdních podmínkách a agrotechnických postupech.

Přednosti SK x S1 MASTER:

  • universálnost použití do všech půdních podmínek
  • universálnost použití do všech agrotechnických technologií – od klasických na bázi orby až po zcela bezorebné
  • SKxS1 neklade žádné nároky na povrchovou rovinnost pozemku
  • tuhost výsevných jednotek zabezpečuje zapravení osiva do požadované hloubky ve všech podmínkách
  • jednoduchá a dostatečně tuhá konstrukce rámu stroje a způsob osazení všech prvků zajišťuje velmi dlouhou životnost a provozní spolehlivost
  • schopnost pracovat při vysokých rychlostech je základním předpokladem vysokých plošných výkonů
  • předzpracování půdy pomocí diskové sekce zajišťuje bezproblémové zvládání i zvýšeného množství rostlinných zbytků na povrchu.

Osvědčený výsevný systém ACCORD s elektronickým řídícím systémem garantuje vysokou míru uživatelského konfortu.

Výsevné jednotky jsou jednodiskové s velmi tuhým uložením jehož hodnoty mají progresivní vývoj hodnot - při 10 mm zdvihu 115 kg - při 20 mm zdvihu 205 kg.

Pěch je řešen pneumatikami, které zpracovávají dvojice řádků a jsou uloženy na hřídeli ve čtyřech samostatných bateriích (pracovní záběr 3 m – dvě baterie). Prostřední dvojice slouží současně jako transportní náprava, jejíž kola jsou opatřena pružnou náplní a tím jsou zcela odolná proti poškození. Toto uspořádání umožňuje montáž provozních brzd.

Předzpracování půdy a příprava tzv seťového lůžka je zajišťena dvěma řadami pružně uložených disků se samostatně regulovatelnou pracovní hloubkou. Urovnání povrchu před výsevnými jednotkami je řešeno hydraulicky polohovatelným pružným smykem, jehož účinnost lze podle potřeby měnit i během práce.

Hydraulické ovládání může být řešeno standartně pomocí čtyř hydraulických okruhů, nebo s menším počtem hydraulických okruhů a s využitím elektrohydraulického rozvaděče. Elektronický systém řízení vlastního výsevu nabízí veškerý potřebný uživatelský komfort z hlediska způsobu obsluhy a ergonomie, i z hlediska množství potřebných informací.

Secí stroj SK S1x Master může být vybaven systémem přihnojování granulovanými hnojivy. Aplikace hnojiva se provádí do prostoru za každým diskem první řady disků, takže druhá řada disků překrývá hnojivo vrstvou ornice podle nastavené pracovní hloubky.

Ke stažení

Secí stroj (649 kb)