Gordex – Váš dodavatel zemědělské techniky

Závěsná technika

Závěsná technika OPaLL AGRI

Kypření má za cíl efektivně prokypřit povrchové vrstvy ornice, zvýšit proces vznášení vzduchu do bezkyslíkatých nebo řídce okysličených vrstev a snížit nebo zcela omezit vypařování vody.

Orba neodmyslitelně patří do základního zpracování půdy. Slouží k udržení kvality půdy, zlepšuje strukturu, zapravuje hnojiva, provzdušňuje půdu, ničí plevele i drobné škůdce a jejich doupata.

Podrývání je vyhledávanou operací, která odstraňuje zhutnění a zároveň výrazně zlepšuje půdní strukturu. Probíhá půdní ozdravení díky vzlínavosti vláhy a provzdušnění spodních vrstev půdy.

Při setí se ukládá osivo do požadované hloubky, ze kterého následně vzejde nová generace rostlin. Každá rostlina vyžaduje jiné podmínky pro vyklíčení, proto je důležité najít správný stroj, který bude umět vyhověvět široké škále požadavků na setí.

Válení má za cíl utužení ornice, rozbití hrud a utužení seťového lůžka. Jako jedna z operací před setím využívá Cambridge válců. Po zasetí se jimi utužuje půda, urovnává povrch a hlavně se zajištují lepší vláhové poměry pro vzcházení.