Vály patří k nejtradičtějšímu nářadí, které nechybí ve výbavě žádného farmáře a ve specifických podmínkách jsou nezastupitelné.

Vály Cambridge TERAN

Vály Cambridge jsou široce rozšířeným nářadím, jehož funkci a přednosti oceňují všichni zemědělci a nechybí proto v základní výbavě žádného farmáře. Firma SMS nabízí výrobek, který vyniká jednoduchostí, provozní spolehlivostí a nenáročností na obluhu i údržbu. Solidní dílenské zpracování celého výrobku s využitím kvalitních materiálů na exponovaných místech - zejména hřídelích, je garancí vysoké životnosti tohoto nářadí.

V nabídce firmy jsou rovněž různé typy čelně nesených válů.

Vály Cambridge TRIGON

CVUx - univerzální nesený rám, který lze osadit různými typy válců včetně hřebových a vějířových, které mohou být dále doplněny o pružný smyk. Rám lze použít jako samostatně nesený, v agregaci s různým nářadím na zpracování půdy, a nebo je možno jej pomocí nápravy a oje adaptovat jako polonesené nářadí.

Další možnosti využití je agregace dvou rámů CVUx pomocí poloneseného universální rámu U2, přičemž každý z rámů CVUx může být osazen jiným typem válců. Takovouto kombinaci lze efektivně využít např. při předseťové přípravě půdy k řepce ve středních a těžších půdách.

Vály Cambridge TITAN

Vály CVHx jsou multifunkčním profesionálním nářadím. Je to dáno konstrukcí rámu, která umožňuje použití bohatě nadimenzovaných čepů pro připojneí křídel ale i celkovým nadimenzováním rámu stroje, který je velmi tuhý. To umožňuje vybavit vály smykovou lištou která značně zvyšuje efektivitu nářadí zejména při práci v hrubé brázdě. Přítlak smykové lišty lze hydraulicky regulovat při práci, čehož lze využít při rovnání rozorů, nebo odlehčení tahové síle traktoru v mokrých místech.

Luční vály GOLEM

Luční vály jsou nezbytným nářadím pro údržbu trvalých travních porostů. LV 520 (LV520T) vybavené dalším příslušenstvím zabezpečují jedním přejezdem veškeré jarní agrotechnické zásahy při údržbě luk. Jejich další předností je možnost dotížení vodní náplní až na hmotnost 7 930 kg (u LV 520T), tj. 1 525 kg na 1m pracovního záběru, jednoduchá manipulace s nimi a dobrá manévrovatelnost. Robustní stavba stroje a kvalitní dílenské zpracování jsou dobrými předpoklady dlouhé životnosti stroje a vysoké efektivnosti investice.

Smyková lišta je pružně zavěšená na plochých perech, která jsou dostatečně tuhá a zajišťují kopírování terénu. Lze je seřizovat svisle i radiálně kolem osy zavěšení. Prutové brány jsou dvouřadé. Tuhost (síla prutů 8 mm) odpovídá nárokům, které jsou na ně kladeny. Brány jsou jednoduchým způsobem plynule seřiditelné ve svislém směru.

Zařízení pro přísev je efektivní výbavou nářadí a rozvádí rovnoměrně osivo před prutové brány v dávkách, které jsou plynule seřiditelné.

LV 520 (LV 520T) mohou být vybaveny automatickým zajišťováním a odjišťováním transportní polohy stroje pomocí hydrauliky.

Pro náročné terény je vhodné dovybavit válec odlehčovací brzdou, která je špalíková, hydraulická.

Ke stažení

CVx (739 kb)