Finišery jsou moderní profesionální nářadí pro středně hluboké zpracování půdy ve všech podmínkách.

Volbou vhodného typu radlic a drobícího válce vyhoví Finišer každému agrotechnickému požadavku. Robustnost stroje a vysoká kvalita dílenského zpracování zajišťují velmi vysokou provozní spolehlivost a životnost.

Pracovní jednotky diskové sekce jsou osazeny na velmi spolehlivém gumovém silenbloku a osazeny osvědčenými bezúdržbovými ložisky.

Radličkový kypřič FINIŠER F1

Finišer F1 je nářadí pro mělké a středně hluboké zpracování půdy.

Kombinace pracovních orgánů a jejich uspořádání umožňují využít efektivně nářadí při prvním posklizňovém zpracování půdy, nebo v minimalizačních technologiích, kde se předpokládá zvýšený podíl rostlinných zbytků.

Hloubka práce radlicové sekce se seřizuje na pojezdové nápravě, nebo na drobícím válci a závěsu traktoru. Dlátové radlice jsou osově vzdálené 25 cm a rozmístěny ve čtyřech řadách. Tím je zajištěna velmi dobrá prostupnost rostlinných zbytků. Vysoká tuhost pružných slupic a váha stroje umožňují zpracovávat půdu až do hloubky 25 cm při prvním přejezdu v průměrných podmínkách.

Přední disková sekce je plynule výškově stavitelná vůči sekci dlátových radlic pomocí hydraulického válce. Její plné nasazení se doporučuje v předseťové přípravě, kdy zajišťuje intenzivní zpracování celého profilu. Naopak při posklizňovém zpracování je možno ji zapojit jen pro zpracování rostlinných zbytků.

Rovnací lišta je standartně sestavena z plochých per, ale může být i disková v těžších podmínkách. Rovněž opěrný a drobící válec je standartně pneumatikový, ale lze volit i jiný typ.

Radličkový kypřič FINIŠER F2

Finišer F2 konstrukčně vychází z F1 a základní jeho odlišností je pouze jedna řada disků v diskové sekci. Ty jsou přitom rozmístěny tak, že pracují přesně v ose mezi stopami dvou sousedních dlátových radlic. Jejich funkce je opět především při zpracování rostlinných zbytků, čímž zlepšují jejich průchodnost strojem. Nasazení disků je rovněž důležité při mělkém zpracování půdy, kdy spolu s dlátovými radlicemi je dosaženo osové vzdálenosti pracovních orgánů 125 mm a aktivní zpracování tak prakticky pokrývá celý zpracovávaný profil ornice. Ve standartním provedení tvoří zadní pěch zv. doubledisc (DD), který je velmi odolný a účinný při zpracování nejtěžších půd. Může však být použit i jiný válec.

Radličkový kypřič FINIŠER F3

Finišer F3 je moderní nářadí k efektivnímu zpracování půdy.

Při použití šípových radlic docílíme jedinou operací dokonalého podříznutí zpracovávané vrstvy ornice, jejího promísení, urovnání, rozbití hrud a přiměřeného utužení při vysokém plošném výkonu.

Při použití dlátových radlic lze provádět středně hluboké kypření půdy při intenzivním promíchání celého zpracovávaného profilu.

Konstrukce nářadí umožňuje vyhovět individuálnímu požadavku uživatele či podmínek nasazení.

  • Výška slupic a jejich dostatečné rozestupy zajišťují vysokou průchodnost a jsou universální pro použití dlátových nebo šípových radlic
  • Rovnací lišta s plochých per je polohovatelná výškově i pracovním úhlem a v případě potřeby je možno volit rovnací lištu diskovou
  • Opěrný a drobící válec je spolu s kopírovacími koly umístěnými na prvním nosníku rámu stroje současně regulačním prvkem pracovní hloubky stroje. Velký rozestup opěrného válce a kopírovacích kol zajišťuje vysoký rovnací účinek nářadí
  • V nepříznivých podmínkách, kdy hrozí nalepování válce je možné jej vyřadit a zahloubení regulovat pomocí dorazů na pojezdových kolech. Radlička za každým pojezdovým kolem zpracovává jeho stopu.

Příslušenství - Radličkové kypřiče finišery

  • DD lite je univerzální válec s vysokým drobícím účinkem vhodný do všech podmínek.
  • Prutové brány se vyznačují vysokým rovnacím účinkem, vedlejším efektem je rozprostření rostlinných zbytků.
  • Válec DD
  • Válec pneumatikový

Ke stažení

Finisher (445 kb)