Kulturní prutové brány se osvědčily jako alternativa chemické likvidace plevele a mechanického ošetřování mnoha kulturních rostlin. Oblast nasazení prutových bran APV, při úspěšném ošetřování půdy, sahá od obilí, kukuřice, řepy, sóji, bobu sviňského, brambor, hrachu až k loukám a pastvinám.

Cílem nasazení prutových bran je minimalizovat výskyt plevele. Tím se zamezí jak kvalitativnímu tak kvantitativnímu poškození užitkových rostlin. Nejde přitom o dosažení stavu bez plevele, protože přiměřená přítomnost diferencovaného plevele může mít i pozitivní vliv na průmyslové plodiny a na vlastnosti půdy.

Dalšími aspekty použití kulturních bran APV je požadavek odnožování, větrání půdy a regulace vodní bilance díky přerušení kapilárního účinku. Tyto faktory významně přispívají k dobrému stavu užitkových rostlin. Pro optimální výsledek je třeba kromě nastavení na bráně, jako nastavení hloubky a polohy prstů, zohlednit i jízdní rychlost, vlastnosti půdy a povětrnostní podmínky v době nasazení. Kulturní brány v kombinaci s pneumatickými secími zařízeními PS 120 M1 - PS 300 M1 je obzvlášť vhodná i pro výsev meziplodin.

Technické údaje

Typová / pracovní šířka v cm / pole / opěrná kola / prsty / PS / kw / kg
APV 150 pevná (nerozložitelná) / 1x1,5m / 2 / 48 / 8 / 6 / 140
APV 200 pevná (nerozložitelná) / 1x2m / 2 / 66 / 20 / 15 / 160
APV 300 pevná (nerozložitelná) / 2x1,5m / 2 / 96 / 15 / 11 / 250
APV 450 (mechanicky rozložitelná) / 3x1,5m / 2 / 144 / 20 / 15 / 380
APV 500 (mechanicky rozložitelná) / 1x2/2x1,5m / 2 / 162 / 30 / 22 / 410
APV 450 (hydraulicky rozložitelná) / 3x1,5m / 2 / 144 / 20 / 15/  380
APV 500 (hydraulicky rozložitelná) / 1x2/2x1,5 / 2 / 162 / 30 / 22 / 410
APV 600 (hydraulicky rozložitelné) / 4x1,5m / 2 / 192 / 40 / 29 / 500
APV 600 (louky a pastviny) / 4x1,5m / 4 / 192 / 50 / 37 / 700
APV 750 (hydraulicky rozložitelná) / 5x1,5m / 4 / 240 / 50 / 37 / 650
APV 800 (hydraulicky rozložitelná) / 4x1,5/1x2 m / 4 / 258 / 50 / 37 / 700