Ideální pro péči o louky, pastviny a pro přísev. Díky jedinečné kombinaci silných 10 mm případně 12 mm prstů a 8 mm prstů je travní drn optimálně obděláván. Silné řady prstů vytrhávají zplstnatělý porost a plevel, např. lipnice obecná, zatímco 8 mm prsty oddělují zem od vytržených zplstnatělých porostů a plevele a zapravují travní semeno do půdy.

Díky této kombinaci se podstatně zlepší podíl půdy v travní brázdě v porovnání s jinými zařízeními pro dosev a použitím pneumatických secích zařízení PS 120 M1 - PS 300 M1 se výrazně usnadní klíčení travního semena.

Urovnávací plech zajišťuje optimální rozhrnování a zarovnávání krtin, hnoje, kejdy a kravských lejn. Vzduchem plněné pneumatiky gumových opěrných kol zajišťují optimální vedení bran po loukách a pastvinách. Řady prstů se díky výkyvnému pověšení optimálně přizpůsobují nerovnostem půdy. Zpevnění travní brázdy je třeba provést u lučních bran GS 300 M1 a GS 600 M1 pomocí samostatného válce, u profesionálních strojů pro louky a pastviny GP 300 M1 a GP 600 M1 je zpevňovací válec integrován do zařízení. Luční brány GS 300 M1 a GS 600 M1 v kombinaci s pneumatickými secími zařízeními PS 120 M1 - PS 300 M1 se s oblibou používají v polním hospodářství i pro setí meziplodin.

Luční brány GS 300 M1 a GS 600 M1

Luční brány GS 600 M1

Luční brány GS 300 M1 lze použít jednotlivě i v kombinaci s existujícím válcem, protože GS 300 M1 je možno použít s čelním válcem na zádi. Tím se dosáhne rovnoměrného rozdělení hmotností což usnadňuje zvl. práce na svahu.

Luční brány GS 600 M1 se používá hlavně v oblastech, ve kterých je potřebné intenzivní obdělávání luk a pastvin. Dvěma předními řadami prstů se vytrhávají zplstnatělé porosty a plevel, zatímco dvě slabé zadní řady prstů oddělují půdu od vytržených zplstnatělých porostů a plevele a zapouštějí travní semeno do půdy.

Luční brány řady GS se používají ve spojení s elektrickými pneumatickými secími stroji PS 120 M1, PS 200 M1, PS 300 M1. U řady GS 600 M1 nutný jednočinný okruh pro sklápění.

Technické údaje GS 300 M1 / GS 600 M1
Pracovní záběr 3m / 6m
Přepravní rozměry (bez PS) v m d 1,85 x š 3,0 x v 1,30 / d 2,00 x š 3,00 x v 2,94
Přepravní rozměry (včetně PS 300 M1) v m d 1,85 x š 3,0 x v 1,95 / d 2,00 x š 3,00 x v 2,94
Pole / 1 pole = cca 72,5 kg 2x1,5 m / 4x1,5 m
Opěrná kola 2 ks / 4 ks
Prsty 60 ks (8mm), 40ks (10mm) / 120 ks (8mm), 80 ks (10mm)
Výkon traktoru od 20 kW/ 27 PS / od 50 kW / 68 PS
Závěs KAT 2/KAT 2N / KAT 2
Hmotnost 300 kg / 700 kg

LUČNÍ BRÁNY GP 300 M1 A GP 600 M1

Luční brány GP 300 M1

Profesionální luční brány GP 300 M1 a GP 600 M1 jsou ideální zařízení pro péči o louky, pastviny, přísev a nový výsev trávy. Díky jedinečné kombinaci silných 10 příp. 12 mm prstů a 8 mm prstů je travní drn optimálně obděláván. Profi luční brány se vybavují válci Cambridge, popř. ozubenými válci. GP 300 M1 a GP 600 M1 se používají v kombinaci s pneumatickými secími zařízeními PS 120 M1 – PS 500 M1 a s oblibou se používají v polním hospodářství i pro setbu meziplodin. Osivo je aplikováno na široko. Hloubka uložení osiva dle prutů činí 0 – 4 cm. Všechny jednotlivé části stroje mohou být samostatně nastaveny. Válec je možné kompletně zvednout od země. Profi luční brány jsou absolutně nezbytné a efektivní zařízení v potírání plevele, jako např. lipnice obecná (Poa trivialit), na loukách s intenzivním využitím.

Účel použití: zničení nežádoucí trávy, podpora života v půdě, provzdušňování luk, podpora odnoží, optimální výsev nové trávy, zhutňování půdy.

Technické údaje GP 300 M1 / GP 600 M1
Pracovní šířka 3 m / 6 m
Přepravní rozměry (bez PS) v m d 2,45 x š 3,0 x v 1,3 / d 5,5 x š 3,0 x v 3,1
Přepravní rozměry (včetně PS 500 M1) v m d 2,45 x š 3,0 x v 2,2 / d 5,5 x š 3,0 x v 3,1
Hmotnost (Cambridge válce prům. 390 mm) 1.230 kg / -
Hmotnost (Cambridge válce prům. 530 mm) 1.640 kg / 3.800 kg
Hmotnost (Ozubený válec prům. 410 mm) 1 640 kg / 3.800 kg
Pracovní výkon 2 - 2,5 ha za hod. / 4 - 6 ha za hod.
Výkon traktoru od 50 kW / 70 PS / od 100 kW / 136 PS
Závěs KAT 2 (nejnižší provedení KAT 3) / KAT 3N