Jednotalířová rozmetadla KS 40 M2, ES 100 M1 Classic, ES 100 M1 Special, ES 100 M2 Classic a dvoutalířové rozmetadlo ZS 200 M3.

Jedno talířové rozmetadlo - KS 40 M2

Vzhledem k malé hmotnosti a kompaktnosti má KS 40 M2 velmi různorodé použití. Je tedy optimální pro menší provozy, k výsevu semen trávy nebo hnojiva.

Pracovní šířka 1 – 12 m
Rozměry v 60 cm, š 45 cm, h 60 cm
Nádoba na osivo Plastová s objemem 40 l
Vlastní hmotnost 19 kg
Údaje o výkonu 12 V / 25 A

Zařízení má automatické spouštění a sledování otáček. Rozmetací kotouč je poháněn 12 V elektromotorem a lze ho obsluhovat na řídícím modulu 2.1 v kabině řidiče. Přes modul lze regulovat otáčky, sledovat a řídit rozmetací kotouč. Rovněž je možné nastavit rozptylovou šířku a to vše za jízdy a ze sedadla řidiče.

Jednotalířové rozmetadlo ES 100 M1 Classic, ES 100 M2 Special

Jednotalířové rozmetadlo ES 100 M1 Classic

Profesionální rozmetadlo ES 100 M1 Classic a ES 100 M2 Special je ideální pro osévání rotačních a trvalých úhorů, výsev směsek mezi obilninami po sklizni, travního osiva, pesticidů a podobných granulátů. Pracovní šířku lze plynule upravit podle požadavků. Šoupátkem dávkovače lze nastavit rovněž intenzitu výsevu tak, aby odpovídala rostlinářským cílům.

ES 100 M1 Classic / ES 100 M2 Special
Pracovní šířka 2 – 24 m / 1 - 27 m
Rozměry v 90 cm, š 52 cm, h 60 cm / v 90 cm, š 52 cm, h 60 cm
Nádoba na osivo Plastová s objemem 105 l / Plastová s objemem 105 l
Vlastní hmotnost 29 kg  / 29 kg
Údaje o výkonu 12 V / 25 A / 12 V / 25 A

Zařízení ES 100 M1 Classic - dodáváno s elektrickým modulem 2.1 s ocelovými držáky pro montáž. Funkce modulu 2.1 – automatické spouštění, řízení rozmetacího kotouče a šoupátka, sledování otáček, jednoduchá regulace rozmetacího kotouče.

Zařízení ES 100 M2 Special – dodáváno s elektrickým řídícím modulem 3.5 s ocel. držáky pro montáž. Funkce modulu 3.5. – sledování otáček a měření otáček, počítadlo hektarů, měření provozního napětí a počítadlo provozních hodin, automatické spuštění při zhutnělém materiálu, výběr různých jazyků, automatický senzor klapky.

Dvoutalířové rozmetadlo ZS 200 M3

Dvoutalířové rozmetadlo ZS 200 M3

Díky své konstrukci a funkcím je ZS 200 M3 cenově výhodnou a přesnou alternativou pro obdělávání meziplodin/ozelenění/, dodatečný výsev trávy, distribuci přípravků k hubení slimáků (až 30 m ) výsev meziplodin a výsev na úhorových plochách. Výsev lze totiž provést v jedné pracovní operaci s obděláváním půdy.Rozmetaný materiál je aplikován dvojicí rozmetacích talířů, které jsou nyní vybaveny trojicí rozmetacích lopatek pro ještě preciznější rozmetání. Ovládací modul dvouhalířového rozmetadla umožňuje za jízdy plynule regulovat pracovní záběr a stejně tak aplikované množství veškerých osiv.

Pracovní šířka 1 – 30 m
Rozměry v 100 cm, š 100 cm, h 68 cm
Nádoba na osivo Plastová s objemem 200 l
Vlastní hmotnost 43 kg
Údaje o výkonu 12 V / 40 A

Zařízení ZS 200 M3 je dodáváno s elektricky řízeným modulem 4.6 jehož funkce jsou elektricky nastavitelná intenzita výsevu, sledování a měření otáček, výpočet plochy, automatické spuštění při zhutnělém materiálu, měření provozního napětí, počítadlo provozních hodin, možnost výběru různých jazyků, funkce „vyprazdňování“, funkce „kontrola výsevku“.

Použití s:

  • traktorem /samostatný přejezd/
  • zařízením na obdělání půdy
  • bránami
  • vlečkou
  • talířovými bránami