Značka KUHN nabízí širokou nabídku mechanických secích strojů, a to nástavbové i samostatné. Osvědčená konstrukce je zárukou spolehlivého setí. Díky profilovanému dnu zásobníku osiva je zajištěn rovnoměrný výsev i na svazích. Secí stroj lze velmi snadno nastavit na běžné druhy plodin.

Nesené mechanické secí stroje

Nástavbové mechanické secí stroje