Objevte nový způsob zpracování půdy. Model STRIGER využívá jedinečnou technologii pro řádkové kultury. Zpracovává pouze pásy (řádky) pro následný výsev řádkových kultur. To znamená snížení celkové plochy zpracované půdy až o 80 %, snížení eroze, lepší hospodaření půdy s vodou a šetření nákladů.

Nesené řádkové kypřiče