Podmítka je pracovní operace, která vede ke snižování populace plevelů i škůdců, chrání půdu před erozí, zlepšuje hospodaření půdy s vodou, pomáhá zpracování a rozkladu posklizňových zbytků atd. Podmítače značky KUHN zajistí prokypření a promíchání půdy s posklizňovými zbytky a následné zkonsolidování půdy. Díky širokému výběru z radličkových i diskových podmítačů najdete vždy optimální řešení přímo na Vaše pracovní podmínky.

Talířové podmítače

Radličkové podmítače