Nejlepším způsobem, jak zvýšit výnosy na silně utužených půdách, je provést jejich hlubší prokypření. Hloubkové kypřiče značky KUHN zaručují optimální zpracování půdy a znovuobnovení její struktury pro maximální zvýšení výnosů. Hloubkové kypření pomáhá: zlepšovat strukturu půdy, zlepšovat hospodaření půdy s vodou, podporovat mineralizaci půdy.

Podrýváky SO

  • SO 270
  • SO 370

Podrýváky DC

  • DC 301
  • DC 401

Radličkové/diskové kombinace