Diskové kypřiče

Diskové kypřiče

Diskové kypřiče značky KUHN jsou konstruovány pro náročné pracovní podmínky. Jsou známé svojí vysokou robustností, spolehlivostí, pracovním komfortem a výbornou kvalitou odvedené práce. Díky velkému průměru disků jsou vhodné k hlubokému kypření, zapravování posklizňových zbytků a ostatních organických materiálů.

Číst dál...

Hloubkové kypřiče

Hloubkové kypřiče

Nejlepším způsobem, jak zvýšit výnosy na silně utužených půdách, je provést jejich hlubší prokypření. Hloubkové kypřiče značky KUHN zaručují optimální zpracování půdy a znovuobnovení její struktury pro maximální zvýšení výnosů. Hloubkové kypření pomáhá: zlepšovat strukturu půdy, zlepšovat hospodaření půdy s vodou, podporovat mineralizaci půdy.

Číst dál...

Podmítače

Podmítače

Podmítka je pracovní operace, která vede ke snižování populace plevelů i škůdců, chrání půdu před erozí, zlepšuje hospodaření půdy s vodou, pomáhá zpracování a rozkladu posklizňových zbytků atd. Podmítače značky KUHN zajistí prokypření a promíchání půdy s posklizňovými zbytky a následné zkonsolidování půdy. Díky širokému výběru z radličkových i diskových podmítačů najdete vždy optimální řešení přímo na Vaše pracovní podmínky.

Číst dál...

Stroje pro kombinaci se secími stroji

Stroje pro kombinaci se secími stroji

Nezávisle na provedení těchto strojů je jejich hlavním účelem vytvoření optimálního seťového lůžka s minimální energetickou náročností. Široká nabídka těchto strojů nabízí radličkové kypřiče, rotační brány i frézy.

Číst dál...

Řádkové kypřiče

Řádkové kypřiče

Objevte nový způsob zpracování půdy. Model STRIGER využívá jedinečnou technologii pro řádkové kultury. Zpracovává pouze pásy (řádky) pro následný výsev řádkových kultur. To znamená snížení celkové plochy zpracované půdy až o 80 %, snížení eroze, lepší hospodaření půdy s vodou a šetření nákladů.

Číst dál...

Mechanické secí stroje

Mechanické secí stroje

Značka KUHN nabízí širokou nabídku mechanických secích strojů, a to nástavbové i samostatné. Osvědčená konstrukce je zárukou spolehlivého setí. Díky profilovanému dnu zásobníku osiva je zajištěn rovnoměrný výsev i na svazích. Secí stroj lze velmi snadno nastavit na běžné druhy plodin.

Číst dál...

Pneumatické přesné secí stroje

Pneumatické přesné secí stroje

Jedinečná koncepce přesných secích strojů modelů MAXIMA a PLANTER umožňuje těmto strojům široké možnosti využití (pro setí různých plodin, v různých vzdálenostech semen a řádků, různé typy rámů, různé typy připojení k traktoru). Hlavními znaky těchto secích strojů jsou robustnost, spolehlivost a přesnost setí. Další možnosti různého dovybavení, jako např. přihnojování nebo aplikátor migrogranulátů, dále zvyšují univerzálnost těchto strojů.

Číst dál...

Pneumatické secí stroje

Pneumatické secí stroje

Pneumatické secí stroje značky KUHN jsou perfektní kombinací vysoké výkonnosti s optimální kvalitou výsevu. Díky pneumatickému výsevnímu ústrojí je zajištěn rovnoměrný výsev za všech pracovních podmínek. Díky široké nabídce strojů, jejich vysoké univerzálnosti a skvělým vlastnostem diskových výsevních jednotek nabízí značka KUHN optimální secí stroj jak do klasicky, tak i do minimálně zpracovaných půd.

Číst dál...

Čelní zásobníky

Čelní zásobníky

Setí s využitím čelních nebo tažených zásobníků nabízí výhodu rovnoměrnějšího rozložení hmotnosti celé soupravy. Díky pneumatickému výsevnímu ústrojí VENTA je zajištěn rovnoměrný výsev za jakýkoliv podmínek. Čelní zásobníky lze využít i jako zásobníky hnojiva pro přesné secí stroje nebo pro řádkový kypřič STRIGER.

Číst dál...

Komunální mulčovače

Komunální mulčovače

Komunální mulčovače značky KUHN jsou velmi univerzální stroje pro ty, kteří potřebují spolehlivý stroj pro údržbu špatně přístupných ploch. Díky ramenu, které má v závislosti na daném modelu dosah 4,20 až 5,70 m, se tyto stroje hodí i pro profesionální uživatele, kteří pracují v oboru správy cest nebo pro ty uživatele, kteří chtějí pečovat o krajinu ve které žijí. Díky různým provedení mulčovací jednotky lze stroj používat na různé typy porostů (travnaté plochy, keře, stromy,..).

Číst dál...

Mulčovače na stráně a příkopy

Mulčovače na stráně a příkopy

Mulčovače na stráně a příkopy se vyznačují vynikající kvalitou mulčování, šetrností k porostu a vysokou výkonností. Nabízí širokou nabídku mulčovačů s různými pracovními záběry a různými typy připojení, které se hodí pro všechny typy traktorů.

Číst dál...

Rozmetadla písku a soli

Rozmetadla písku a soli

Všichni si uvědomují, jak je důležité udržovat cesty a silnice během zimního období. Proto se i značka KUHN rozhodla nabízet komunální rozmetadla na různé posypové materiály, jako např. sůl, písek, štěrk atd. Pracovní záběr rozmetadla lze velice jednoduše nastavit, aby byla zaručena vyšší efektivita, nižší ztráty a vyšší bezpečnost. Samozřejmostí je i snadné nastavení množství aplikovaného posypového materiálu.

Číst dál...

Obraceče

Obraceče

Obraceče píce KUHN jsou koncipovány tak, aby dokázaly za všech okolností posečenou píci rovnoměrně rozhodit.

Číst dál...

Shrnovače

Shrnovače

V rozsáhlé nabídce shrnovačů píce KUHN si každý najde optimální stroj, který se přesně hodí na jeho podmínky. V nabídce jsou jednorotorové, dvourotorové se shrnováním do středového, popř. bočního řádku, čtyřrotorové shrnovače a pásové.

Číst dál...

Univerzální obraceče a shrnovače

Univerzální obraceče a shrnovače

Shrnování a obracení jsou velmi důležité procesy během sklizně píce. Správné načasování je jedním s předpokladů pro její optimální kvalitu. Shrnování a obracení využitím stroje KUHN HAYBOB nabízí maximální univerzálnost a flexibilitu během s sklizně píce.

Číst dál...

Žací stroje

Žací stroje

Pro optimální sečení píce je nutný kvalitní systém odpružení a kvalitní žací lišta, které jsou u značky KUHN promyšleny do nejmenšího detailu. Kombinováním čelních žacích strojů se zadními žacími stroji se dosahuje výraznému nárůstu výkonnosti. Oválné žací disky pro lepší tok píce s bodem řezu posunutého dopředu pro čistší a rovnoměrnější řez..

Číst dál...

Žací stroje s kondicionérem

Žací stroje s kondicionérem

Díky svému technickému pokroku a inovacím se značka KUHN snaží, abyste Vaši píci sklidili co nejrychleji a nejefektivněji. Značka KUHN zrychluje sušení píce použitím prstových nebo válcových kondicionérů. Modely diskových žacích strojů značky KUHN využívají hydropneumatické odpružení LIFT-CONTROL®, které umožňuje výborné kopírování terénu, ať už je jeho tvar jakýkoli.

Číst dál...

Stroje pro podestýlání slámy a zakládání siláže

Stroje pro podestýlání slámy a zakládání siláže

Značka KUHN je již mnoho let známá vynikajícími vykusovači siláže. Jejich modely POLYROCK jsou stále zdokonalovány již po mnoho let.

Číst dál...

Stroje pro zastýlání slámy a krmení se zadním čelem

Stroje pro zastýlání slámy a krmení se zadním čelem

Konkurenceschopnost a efektivita budou i nadále hlavními cíli, které budou muset úspěšní zemědělci plnit. Rozdružovačky značky KUHN konstrukční řady PRIMOR nabízí bezproblémové zakládání slámy a případně i siláže.

Číst dál...

Copyright © 2017 Gordex spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno WSO.cz